PANORAMISK

Dette websted drives af vores virksomhed. På hele webstedet henviser udtrykkene “vi”, “os” og “vores” til vores virksomhed. Vores virksomhed tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført her.

Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os, deltager du i vores “service” og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Servicevilkår”, “Vilkår”), herunder de yderligere vilkår og betingelser og politikker, der henvises til heri og/eller er tilgængelige via hyperlink. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af webstedet, herunder, uden begrænsning, brugere, der er browsere, sælgere, kunder, handlende og/eller indholdsbidragydere.

Læs venligst disse servicevilkår omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger vores websted. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene og betingelserne i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet eller bruge nogen tjenester. Hvis disse servicevilkår betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse servicevilkår.

Alle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den nuværende butik, vil også være underlagt servicevilkårene. Du kan til enhver tid læse den seneste version af vilkårene for service på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke denne side regelmæssigt for eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter at eventuelle ændringer er blevet offentliggjort, udgør en accept af disse ændringer.

—-

AFSNIT 1 – VILKÅR FOR WEBSHOPPEN

Ved at acceptere disse servicevilkår erklærer du, at du er myndig i din bopælsstat eller -provins, eller at du er myndig i din bopælsstat eller -provins, og at du har givet os dit samtykke til at lade eventuelle mindreårige personer, der er afhængige af dig, bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke ved at bruge tjenesten overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, uden begrænsning, ophavsretslove).

Du må ikke overføre orme eller virus eller anden kode af destruktiv karakter.

En overtrædelse eller et brud på vilkårene vil medføre øjeblikkelig opsigelse af tjenesterne.

AFSNIT 2 – VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte service til enhver person af enhver grund til enhver tid.

Du forstår, at dit indhold (undtagen kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig tekniske krav i forbindelse med tilsluttende netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under overførsel over netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brugen af eller adgangen til tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og skal ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

—-

AFSNIT 3 – NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige, hvis de oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller ajourførte. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle informationskilder. Enhver tillid til materialet på dette websted sker på egen risiko.

Dette websted kan indeholde nogle historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis forældede og gives kun som reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi er ikke forpligtet til at opdatere oplysninger på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

AFSNIT 4 – ÆNDRINGER I TJENESTER OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre eller afbryde tjenesten (eller dele eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af tjenesten.

—-

AFSNIT 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)

Vi har gjort alt for at vise farverne og billederne af vores produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at visningen af en farve på din computerskærm vil være nøjagtig.

Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en person, et geografisk område eller en jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af de produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser eller produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at afvikle ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du køber eller får, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

AFSNIT 6 – NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, der er afgivet hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller gennem den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer med den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager ændringer i eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter vores eget skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages fra vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse, kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

Du kan finde flere oplysninger i vores Returpolitik.

—-

AFSNIT 7 – VALGFRIT VÆRKTØJ

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke har nogen kontrol over eller indflydelse på.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer på et “som det er” og “som det er tilgængeligt” grundlag uden nogen form for garanti, repræsentation eller betingelse af nogen art og uden nogen form for anbefaling. Vi har intet ansvar som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie værktøjer fra tredjeparter.

Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende på egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og accepterer de vilkår, som den eller de relevante tredjepartsleverandører stiller til rådighed for værktøjerne.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester vil også være omfattet af disse servicevilkår.

AFSNIT 8 – LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette Websted kan lede dig til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller vurdere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og har ikke noget ansvar eller ansvar for tredjeparts materialer eller websteder eller for tredjeparts materialer, produkter eller tjenester.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller ulemper i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der foretages i forbindelse med tredjepartswebsteder. Du bedes gennemgå tredjeparters politikker og praksis omhyggeligt og sikre dig, at du forstår dem, inden du foretager en transaktion. Klager, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjeparter skal rettes til den pågældende tredjepart.

—-

AFSNIT 9 – KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE BRUGERINDLÆG

Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke indsendelser (f.eks. konkurrencebidrag) eller uden vores anmodning sender kreative idéer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, pr. e-mail, pr. post eller på anden måde (samlet benævnt “kommentarer”), accepterer du, at vi til enhver tid og uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge de kommentarer, du sender til os, i ethvert medie. Vi er ikke forpligtet og har ingen forpligtelse til (1) at holde kommentarer fortrolige; (2) at betale kompensation for kommentarer; eller (3) at reagere på kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn anser for at være ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, obskønt eller på anden måde anstødeligt eller krænker en parts intellektuelle ejendomsret eller disse servicevilkår.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke indeholder ærekrænkende eller på anden måde ulovligt, stødende eller uanstændigt materiale, og at de heller ikke indeholder computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller et relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, udgive dig for at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller en tredjepart med hensyn til oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du er alene ansvarlig for dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar for kommentarer, som du eller en tredjepart har indsendt.

AFSNIT 10 – PERSONLIGE OPLYSNINGER

Indsendelse af personlige oplysninger via shoppen er underlagt vores privatlivspolitik. Du kan se vores privatlivspolitik.

—-

ARTIKEL 11 – FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted eller i Tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, som kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted er unøjagtige, når som helst og uden varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre) .

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted, herunder, uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre det kræves i henhold til loven. Ingen specifik opdatering eller opdateringsdato anvendt i Tjenesten eller på et relateret websted skal anses for at indikere, at oplysninger i Tjenesten eller på et relateret websted er blevet ændret eller opdateret.

AFSNIT 12 – FORBUDT BRUG

Ud over andre forbud, der er fastsat i Servicevilkårene, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ulovlige formål; (b) opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) krænke internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, bestemmelser, love eller forordninger; (d) krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) chikanere, misbruge, fornærme, krænke, skade, bagvaske, bagtale, nedgøre, intimidere eller diskriminere på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) give falske eller vildledende oplysninger (g) at uploade eller overføre virus eller anden skadelig kode, der vil eller kan anvendes på en måde, der påvirker funktionaliteten eller driften af tjenesten eller relaterede websteder, andre websteder eller internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spamme, phish, pharm, pharm, pretext, spider, crawl eller scrap; (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktioner i tjenesten eller relaterede websteder, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller ethvert relateret websted for overtrædelse af enhver af de forbudte anvendelser.

—-

AFSNIT 13 – UDELUKKELSE AF GARANTIER; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten for ubestemte perioder eller annullere tjenesten til enhver tid uden varsel.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug eller manglende evne til at bruge tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via tjenesten, leveres (medmindre det udtrykkeligt er angivet af os) “som de er” og “som tilgængelige” til din brug, uden nogen form for repræsentationer, garantier eller betingelser af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse af rettigheder.

Under ingen omstændigheder skal vores virksomhed, vores direktører, ledere, medarbejdere, ansatte, associerede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, særlige eller følgeskader, tab, krav eller skader af nogen art, herunder, uden begrænsning, tabt fortjeneste, tabte besparelser, tabte data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, der opstår som følge af brugen af tjenesterne eller produkter købt ved hjælp af tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til brugen af tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i indhold eller tab eller skader af enhver art, der opstår som følge af brugen af tjenesten eller indhold (eller produkt), der er offentliggjort, overført eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selv om man er blevet underrettet om muligheden for dette. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses til det maksimalt tilladte i henhold til loven.

AFSNIT 14 – SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde vores virksomhed og vores moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, der fremsættes af en tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse servicevilkår eller de dokumenter, som de inkorporerer ved henvisning, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

—-

AFSNIT 15 – OPDELBARHED

I tilfælde af at en bestemmelse i disse servicevilkår anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at kunne adskilles fra disse servicevilkår, og en sådan afgørelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

ARTIKEL 16 – OPSIGELSE

Parternes forpligtelser og ansvar, der er påtaget før opsigelsesdatoen, skal overleve opsigelsen af denne aftale til alle formål.

Disse servicevilkår er gældende, medmindre og indtil de opsiges af dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse servicevilkår ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores websted.

Hvis du efter vores eget skøn undlader, eller hvis vi har mistanke om, at du har undladt at overholde et vilkår eller en bestemmelse i disse servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du forbliver ansvarlig for alle skyldige beløb til og med opsigelsesdatoen; og/eller vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).

—-

AFSNIT 17 – HELE AFTALEN

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse servicevilkår udgør ikke et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse Servicevilkår og eventuelle driftspolitikker eller regler, som vi har offentliggjort på dette Websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, uden begrænsning, eventuelle tidligere versioner af Servicevilkårene).

Enhver tvetydighed i fortolkningen af disse Servicevilkår skal ikke fortolkes imod den part, der har skrevet dem.

AFSNIT 18 – GÆLDENDE LOV

Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i USA.

AFSNIT 19 – ÆNDRINGER AF SERVICEVILKÅRENE

Du kan til enhver tid se den seneste version af Servicevilkårene på denne side.

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke vores websted regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted eller tjenesten efter offentliggørelsen af ændringer af disse servicevilkår udgør din accept af sådanne ændringer.

AFSNIT 20 – KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om vilkårene for tjeneste skal sendes via e-mail.